umo serv paza focsani
Recrutare

Compania UMO Serv oferă posibilitatea cooptării de personal în cadrul unei echipe competente şi cu experienţă în domeniul serviciilor de pază şi protecţie.

Persoana care doreşte să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:
1. Să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
4. Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii.

Angajarea se face pe baza atestatului, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar, după caz, a avizului poliţiei pentru port armă.

Practicarea unei activităţi sportive, de preferabil sport de contact, şi deţinerea permisului de conducere – categoria B constituie avantaje pentru persoana ce aplică pentru un post în echipa de specialişti UMO Serv, inclusiv pentru Departamentul de Intervenţii.

Persoana care doreşte să aplice pentru un post în cadrul Departamentului Tehnic trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:
1. Să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
4. Să fie absolvent al unei instituţii şcolare medii sau superioare cu profil tehnic (electro);

Documentele necesare angajării sunt:

– copie carte de identitate;
– copie certificat naştere;
– copie diploma de studii;
– adeverinţă medic familie;
– aviz psihologic;
– fişă aptitudini – medicina muncii;
– fotografii tip buletin;

Contact
str. Horea, Closca si Crisan, nr. 2 B, Focşani - jud. Vrancea
tel/fax: +40 0237 21 74 82
dispecerat: +40 0728 40 94 09
secretariat: +40 0728 97 88 77
e-mail: office@umoserv.ro